สิ่งที่ RPA สามารถทำได้

การล็อกอินเข้าระบบ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบ APIs
การย้ายไฟล์และโฟล์เดอร์
การดึงข้อมูลจากเอกสาร PDF email และแบบฟอร์ม
อ่านและเขียนข้อมูล
การอ่าน email และแนบไฟล์
การดึงข้อมูลจากเว็ป
การคำนวน

สิ่งที่ RPA ไม่สามารถทำได้

1. งานที่ไม่ได้ทำบนคอมพิวเตอร์

- Documents Sign-Off / Company Seal 
- Answering a phone call 
- Printing / Nothing Activity 
- Speech Recognition

2. งานที่ไม่มีรูปแบบ

- Job that doesn't have strict or clear instruction 
- Job that depend only on human experience to make a progress or decision

ผลลัพธ์ที่เห็นจากการนำ RPA ไปประยุกต์ใช้

การประยุกต์ใช้ RPA ในกระบวนการทำงาน และ ลักษณะธุรกิจ

RPA เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกคิดค้นเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาของกระบวนการทำงานซ้ำ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและลดปัญหาให้มากที่สุด ซึ่งประโยชน์ของการนำ RPA ถูกนำประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่ากับองค์กรในหลากหลายด้าน แตกต่างกันตามลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แผนการเงิน แผนกบุคคล แผนกจัดซื้อ เป็นต้น ตัวอย่างการทำงานที่น่าสนใจของ RPA สามารถดูได้เพิ่มเติมที่

therpathailand.com

ปัจจุบันการออกแบบการทำงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและไม่ซับซ้อนเหมือนในอดีต โดยการพัฒนาด้วยเครื่องมือที่มีชื่อเสียงอย่าง UiPath

RPA Training Service

We have various course as product base and role base provided both online and on-site of customer. It can train in Thai, English and Japanese.

For more information, please contact us.

RPA Thailand 080-228-9099 @rpathailand @email