การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ เป็นบริการดูแล และบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เปรียบเสมือนการรับประกันว่าซอฟต์แวร์ที่ซื้อมานั้นจะสามารถใช้งานได้ หากใช้งานไปได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เช่น การประมวลผลผิดพลาด (Software Bug) หรือเจอกับไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Computer) แม้ในองค์กรจะมีทีมนักพัฒนาเป็นของตัวเองหรือไม่มีคนดูแลอย่างเฉพาะเจาะจง เรามีบริการ MA ที่มีทีมนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างแน่นอน เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าซื้อไปแล้วสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้ยาวนาน ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน ทำให้ทั้งลูกค้าและผู้ใช้งานพึงพอใจ

นอกจากบริการการบำรุงรักษานี้จะคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์แล้ว ยังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ คำแนะนำในการติดตั้ง ตอบข้อสงสัยอันเกิดขึ้นระหว่างการใข้งานที่ต้องการการอธิบาย ซึ่งบริการนี้สามารถให้บริการได้ผ่านระบบ Remote Service ได้เช่นกัน 

ธุรกิจที่มีขนาดกลางจนถึงเล็ก หากต้องการมีซอฟต์แวร์ไว้ใช้งาน เเต่ไม่มีทีมพัฒนาเป็นของตัวเอง บริการ Maintenance Support ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรมีเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แล้วเสร็จ แต่ยังดูแลและให้ความช่วยเหลือหลังจากส่งมอบซอฟต์แวร์อีกด้วย

Choosing a company that provides Maintenance Support services is very important.

การเลือกบริษัทที่ให้บริการ Maintenance Support ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ควรเลือกจากบริษัทที่ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมกับให้บริการ Maintenance Support ด้วย เพราะว่าบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะมีความเชี่ยวชาญ หรือมีข้อมูลของลูกค้าที่จำเป็นจะต้องทราบอยู่แล้วในเบื้องต้น ทีมที่ได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะมีความเข้าใจในระบบองค์กร และสามารถให้การช่วยเหลือได้ในทันทีหากมีปัญหาเกิดขึ้น อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ในองค์กรก็จะอยู่ที่บริษัทเดียว ไม่ต้องเปิดเผยให้กับบริษัทอื่น ๆ