เราคือผู้ให้บริการ IT Solutions กับผู้นำในหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มธุรกิจการผลิต กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจประกันภัย เป็นต้น ซึ่งลูกค้าของเรานั้นมีทั้งกลุ่มธุรกิจที่เป็น ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น โดยเฉพาะธุรกิจที่การขยายธุรกิจ และจัดตั้งองค์กรในประเทศไทย

ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง

คุณทิวากุล เพ็ญศรี วอสสัน

จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการทำงานในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการมองหา Solution เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการเดิมให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยได้เรียนรู้หลักการทำงานจากบริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่นหลายแห่ง รวมถึงประสบการณ์การจัดการกับเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น การจัดการระบบงานอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning), และ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) เป็นต้น จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงได้ต่อยอดและต้องการนำองค์ความรู้เพื่อส่งมอบวิธีการในการจัดการปัญหาในเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้าของเราด้วยความจริงใจ และคุณภาพที่ดีเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน

Our Customers

Many of our customers are manufacturers. Our success reflects our customers' familiarity with automation. As manufacturing processes are automated, so can repetitive IT tasks.