15 กุมภาพันธ์ 2567

NCT และ UiPath ร่วมมือกันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Intelligent AI Automation to accelerate your digital transformation journey" เพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ RPA + AI ในการดำเนินงานทางด้านการเงิน การบัญชี และ Supply Chain ด้วยเครื่องมือตัวใหม่ของ UiPath AI อย่าง Document Understanding ซึ่งมีเทคโนโลยี AI เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพนี้

Image
Date