เจาะลึกกระบวนการ Software development ที่คุณต้องรู้

การใช้งานด้าน IT ของผู้คนทั่วโลกในยุคดิจิทัลนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามยุคสมัยซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development) จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อทุกอุตสาหกรรมและทุกผู้คนที่ต้องใช้งาน ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดย Software development เกี่ยวข้องกับการสร้าง การทำ การนำไปใช้ และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักพัฒนาได้สร้างและพัฒนาโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานและลดระยะเวลาในการทำงานของพนักงาน ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ใช้คนน้อยลง สามารถทำงานได้อัตโนมัติและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ขั้นตอนสำคัญของ Software development
1. Identify needs
ก่อนที่จะสร้างซอฟต์แวร์ใดๆ การระบุความต้องการของปัญหาที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรู้ให้แน่ชัดว่าต้องการแก้ไขปัญหาอะไร ทำไมจึงต้องดำเนินการ ขั้นตอนแรกจึงเป็นการระบุความต้องการที่จะแก้ปัญหาที่ต้องมีการวางแผนและวิจัยที่ครอบคลุมเพื่อทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ลูกค้าต้องการและไม่ต้องการ
2. Analyze
เมื่อระบุความต้องการได้แล้วขั้นตอนถัดมาคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ เพื่อสรุปแบบร่างของซอฟต์แวร์ที่ต้องการพัฒนาโดยระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วแม่นยำและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น
3. Design
เมื่อกำหนดข้อกำหนดสำหรับทั้งโครงการแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องร่างต้นแบบหรือการร่างโครงสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ว่าคุณต้องการพัฒนาอะไรและจะออกมาในรูปแบบใด
4. Develop and implement
หลังจากการออกแบบ ขั้นตอนแรกในการพัฒนาซอฟต์แวร์คือการเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรมตามข้อกำหนดและแบบร่าง จากนั้นจึงนำไปประยุกต์ใช้กับระบบ IT ของบริษัทเพื่อดูว่าระบบทำงานอย่างไร มีข้อที่ต้องแก้ไขหรือไม่และมีจุดบกพร่องอะไรหรือไม่ ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างซอฟต์แวร์เวอร์ชันนำร่องและดูว่าซอฟต์แวร์นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดเดิมมากน้อยเพียงใด เมื่อทดสอบแล้วว่ามีศักยภาพและสมบูรณ์แบบจึงจะนำออกมาเผยแพร่ให้ลูกค้าได้ใช้งานจริง
5. Maintenance
ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญคือการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ เนื่องจากการทำงานของซอฟต์แวร์แท้จริงแล้วไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งอาจพบปัญหาหรือข้อบกพร่องในภายหลังที่ไม่คาดคิดได้ ดังนั้นจึงต้องมีการบำรุงรักษาโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

หากสนใจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development) สามารถอ่านรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่ Software Development Services