รู้จักเครื่องมือ UiPath: ผู้นำตลาดด้าน Automation Process

 

การพัฒนาธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องควบคุมกระบวนการธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาด โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Robotic Process Automation (RPA) ได้รับความนิยมเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเชิงพาณิชย์ RPA มักจะใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและจัดการกระบวนการอัตโนมัติ และ UiPath เป็นหนึ่งในเครื่องมือชั้นนำที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในการพัฒนากระบวนการอัตโนมัติในองค์กร

 

UiPath เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยมีเป้าหมายในการให้ความสามารถในการอัตโนมัติให้แก่ธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีความซับซ้อนและเป็นรูปแบบเชิงกระบวนการ ซึ่ง UiPath มุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสามารถทำงานได้เร็ว มีประสิทธิภาพ รองรับให้กับการเริ่มต้นใช้งานได้ทันที รวมถึงมีการเพิ่มขีดความสามารถด้วย AI ที่ช่วยให้การทำงานฉลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น UiPath จึงสามารถประมวลผลกับปริมาณข้อมูลที่มากมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มี Interface ที่ใช้งานง่ายและมีการสร้างโปรแกรมอย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญทางเทคนิค ผู้ใช้งานทั่วไปก็สามารถสร้างกระบวนการอัตโนมัติด้วยตัวเองได้ 


UiPath Platform มีเครื่องมือที่รองรับการทำงานตั้งแต่ End to End Automation ช่วยให้ค้นหาโอกาสที่เหมาะสม (Discover Tool) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากระบวนการอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง Low Code, Intelligent Document Processing, AI/ML และช่วยให้การจัดการระบบอัตโนมัติในองค์กรเป็นไปอย่างง่ายและรวดเร็วด้วยการใช้งาน บน UiPath Automation Cloud 

 

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UiPath สามารถอ่านได้ที่ https://nctthai.com/th/uipath-partnership